Cursus Alfabetisering

Analfabetisme belemmert veel mensen in hun dagelijks leven. Men komt hierdoor problemen tegen op het werk, bij het

invullen van belangrijke formulieren en alle andere alledaagse handelingen. 

In het algemeen gaat het om mensen die (wel in eigen taal kunnen lezen en schrijven en) niet het Nederlandse alfabet kennen, deze mensen noemen we analfabeten.  

Taal naar werk heeft hiervoor een cursus alfabetisering. De bedoeling is dat men tijdens deze cursus door middel lezen, schrijven, luisteren en spreken het alfabet leert kennen om zich vervolgens verder te kunnen ontwikkelen op het gebied van taal. Zo zal de cursist stap voor stap worden voorbereid op het inburgeringsexamen.

Inburgeringsexamen doen

Onderdelen inburgeringsexamen

Het inburgeringsexamen bestaat per 1 januari 2015 uit een aantal examenonderdelen die worden getoetst door DUO:

  • Lezen;

  • Schrijven;

  • Spreken;

  • Luisteren;

  • Kennis van de Nederlandse Maatschappij;

  • Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt.

Deze examens worden afgenomen door de overheidsinstantie DUO op locaties dichtbij uw school. Meer informatie hierover vindt u  op de website van DUO zelf: www.inburgeren.nl 

In overleg met de docent kan worden bepaald wanneer iemand klaar is voor het examen. Bovendien kunnen wij de specifieke onderdelen voor u aanvragen indien u nog bij ons lessen volgt